Användarnamn


Lars Winnerbäck

Order Sverige - Order EU - Order outside EU


LARS WINNERBÄCK - SJÄL OCH HJÄRTA
På albumet ''Själ och Hjärta''berättas historien som den var menad. Med ny låtordning för sångerna från ''Själ och Hjärta Del 1 och Del 2'' och fyra helt nya låtar.


Det blir ett klassiskt album, men där varje del har fått ta plats under en längre tid och andats fritt. Nu fogas delarna samman, det bildas en ny enhet och en ny berättelse. Lars Winnerbäck berättar historien om Sverige just nu men också historien om sig själv just nu.

Sorteringsordning:
Format: