Uno Svenningsson

FÖRBOKA NYA CD'N MED UNO OCH FÅ DEN SIGNERAD!
RELEASE: 2/2

Alla Unos tolkningar från Så Mycket Bättre plus låtar från Håkan Hellström, Peter LeMarc, Olle Ljungström, Rickard Wolff, Thomas Stenström och Hansson de Wolfe United.
Sorteringsordning:
Format: