Användarnamn


Säkert

Jens Lekman & Annika Norlin släpper det gemensamma projektet CORRESPONDENCE på vinyl

Jens Lekman hade tidigare genomfört projekten Postcards (där han skrev 52 låtar på 52 veckor) och Ghostwriting (där han erbjöd sig att göra andra människors historier till sånger). Till Correspondence bjöd han in Annika Norlin (Hello Saferide, Säkert!)

Idén var att de två under hela 2018 skulle ägna sig åt brevkorrespondens i musikform. Varje månad skulle en av dem skriva en låt, och månaden efter skulle den andra svara. Detta hade de noterat gällande kända litterära brevskrivare: att man måste vara död och ett geni för att ens korrespondens ska publiceras. Så tråkigt, tänkte Jens och Annika, och ansåg att detta skulle vara fint att genomföra medan de fortfarande levde.

Reglerna var enkla.
* Ett brev varje månad under hela 2018 - totalt sex brev från Jens och sex från Annika.
* Bara ett instrument kunde användas för varje låt. Anledningen till det var att de skulle fokusera på breven mer än på produktionen.

Correspondence tycktes lockande för de bägge låtskrivarna. Här skulle man kunna använda sig av mer spontana idéer, i stället för att hålla på flera år med att skriva och spela in. De bestämde sig för att inte göra någon stor sak av projektet - låtarna skulle i tystnad släppas på Correspondence-hemsidan och en Spotify-spellista. Oftast glömde de bort att någon annan än den andra kunde höra låtarna, så de blev ganska personliga.

Men i efterhand slog det dem, att om man i efterhand ser tillbaka på 2018, kanske det var så att de personliga saker de skrev om - trötthet, längtan efter kontakt, trakasserier, klimatpanik - även sammanfattar 2018 ganska bra i allmänhet.

När projektet och året var slut lyssnade Jens och Annika igenom låtarna och kände sig nöjda med resultatet. En brevskrivarroman i form av tolv folksånger. Jens skrev stråkarrangemang för sex av låtarna och de spelades in av violinisten Ellen Hjalmarsson och cellisten Petra Lundin.

Albumet släpptes digitalt förra året men nu den 17/7 släpps det alltså som en dubbel-LP

Sorteringsordning:
Format: