Användarnamn


Annika Norlin

ANNIKA NORLIN - MENTOR
Efter att tidigare ha använt alias som Säkert! (för de svenskspråkiga skivorna) och Hello Saferide (för de engelskspråkiga skivorna) blir hon på Mentor, en skiva som förenar de båda språken, Annika Norlin även som artist.

”Själv var jag inne på att ta ett tredje alias men jag fick vänliga tips om att det kanske redan nu är lite svårbegripligt med bara två. Så då svalde jag instinkten och så får jag leva med det läskiga att släppa under eget namn den här gången.”
”Den här gången fanns ingen övergripande tanke, snarare en låt för låt-känsla, lite som ett blandband.”

Annika Norlin har den här gången jobbat med HYENA/Andreas Söderlund, som även producerade hennes debutskiva.

Sorteringsordning:
Format: