Användarnamn


Shitkid

Order Sverige - Order EU - Order outside EU


Shitkid - Duo Limbo/Mellan Himmel Å Helvete (LP)
Shitkid backas av delar av Melvins på hälften av låtarna,
och folk från Replacements och Nine Inch Nails på andra halvan.
Sorteringsordning:
Format: